Münazara

Ders: Türkçe

Sınıf düzeyi: 7. sınıf

 • Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

 • Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

 • Dinledikleri yönelik soruları cevaplar.

 • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

 • Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.

 • Dinlediklerini özetler.

 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

 • Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

 • Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

 •  Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.

 • Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

 • Hazırlıksız konuşma yapar.

 • Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.