Alternatif Öğrenme Alanları

Günümüz dünyasının hızla değiştiği gerçeğinden hareketle eğitime önem veren ülkeler bu değişimi yakalama gayreti içerisine girmektedirler. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2023 Vizyon Belgesi’nin bu değişimi yakalama çabası olarak okunması mümkündür. Değişimi yakalamak isteyen ülkeler, öğrencilerinin şimdiki ihtiyaçları karşılayacak becerilere değil, geleceğin becerilerine sahip olmalarını sağlamak için çalışmaktadır. Nitekim Vizyon Belgesi’nde değinilen 21. Yüzyıl becerileri de bu kapsamdadır. Geleceğin becerilerini belirleyen en önemli faktör ise geleceğin bilgi ve teknoloji çağı olacağı varsayımıdır. Bu varsayımdan hareketle inşaat işçiliği, garsonluk, veznedarlık, şoförlük, muhasebecilik gibi mesleklerin önemini yitireceği ve bunlar ve benzeri işleri robotların yerine getireceği ön görülmektedir. Gelecekte olası mesleklerin arasında ise robot teknisyeni, dijital rehabilitasyon danışmanı, yapay zeka eğitmeni, drone pilotu, veri analisti sayılabilir. Bu yeni iş kollarında başarılı olabilmek için eleştirel düşünme ve problem çözme, ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek, hız ve uyum, girişkenlik ve girişimcilik, etkili sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme, merak ve hayal gücü gibi beceriler gereklidir. Günümüz okul tasarımlarında ise bu becerilerin kazandırılması imkân dâhilinde görülmemektedir. Bu becerilerin kazandırılabilmesi için dünyada ilk akla gelen arayışlar arasında STEM atölyeleri, Geleceğin Sınıf Laboratuvarları (FCL), Regio Emilia okulları sayılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu değişimi takip etmek amacıyla yenilikçi öğrenme yöntemlerini araştıran (STEM, FCL, e-Twinning vs.) birimler oluşturulmuştur. Tüm dünyada hali hazırda bir arayış olarak değerlendirilen bu durumu Türk Eğitim Sistemi’nin de yakalaması önemlidir. Eğitim sisteminde çağın gerisinde kalınan her yıl bir nesil geri kalmak anlamı taşımaktadır. Bu güne kadarki Türk Eğitim Sistemi’nin devşirme olduğu ve sonuçları düşünülürse günümüzde ortaya çıkan bu arayışı kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanma fırsatını yakalamamız geleceğimiz için önem arz etmektedir.

44 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör